a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající S

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků

SS – profil

Test metodou imunoblotu detekuje antigeny vysoce specifické pro systémovou sklerózu (sklerodermii; SSc), proti nimž jsou namířeny protilátky v séru pacienta; umožňuje detekovat následující autoprotilátky:

 • Materiál: choriové klky

Stanovení karyotypu z buněk choriových klků

Vyšetřováno při zvýšeném riziku výskytu vrozených vývojových vad plodu způsobeném chromozomálními aberacemi (pozitivní biochemický screening u těhotné, vyšší věk těhotné, UZ nález u plodu).

 • Materiál: plodová voda

Stanovení karyotypu z buněk plodové vody získaných amniocentézou

Vyšetřováno při zvýšeném riziku výskytu vrozených vývojových vad plodu způsobeném chromozomálními aberacemi (pozitivní biochemický screening u těhotné, vyšší věk těhotné, UZ nález u plodu).

 • Materiál: obsah dutiny děložní

Stanovení karyotypu z kožních fibroblastů

Provádí se u spontánních potratů, missed abortů.

 • Materiál: periferní krev, antikoagulant heparin

Stanovení karyotypu z lymfocytů periferní krve

Vyšetřováno u párů s poruchami plodnosti (dysferilita, opakované potraty), při výskytu vrozených vad u pacienta nebo v rodinné anamnéze.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární jednotky
 • Jednotka: S/CO

Syfilis (protilátky proti Treponema pallidium – treponemový test)

Spirocheta T. pallidum je baktérie, způsobující onemocnění syfilis a je přenášena především sexuální cestou. Jedná se o celosvětové onemocnění. Infekce T.pallidum je systémové a komplikované onemocnění, s latentními periodami v pozdních stádiích. Je-li syfilis diagnostikována, lze ji jednoduše a úspěšně léčit i v pozdním stadiu bez vážnějších permanentních následků. Syfilis se může získat i kongenitální cestou. Je-li plod infikován v raném stadiu těhotenství dochází většinou ke spontánnímu potratu. Tomu může být předcházeno diagnostikou a léčbou syfilis.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: arb.j.

Syfilis (RPR netreponemový test)

IMMUTREP RPR je flokulační netreponemový test. IMMUTREP RPR je modifikovaná forma IMMUTREPU VDRL antigenu, který obsahuje karbonové částice, což usnadňuje vizuálnímu odečtení výsledků. Pomocí tohoto testu se prokazují reaginové protilátky kvalitativně a semikvantitativně v séru. Protilátky proti kardiolipinovému antigenu se tvoří po infekci T. palladium (syfilis). Slouží k diagnostice infekce a sledování efektu léčby.

 • Materiál: Srážlivá krev

Syphilis Ig a RPR

Stručná charakteristika: Přičinou onemocněni syfilis je infekce bakterii Treponema pallidum, která se přenáší kongenitálně nebo pohlavním stykem. Onemocněni syfilis se může vyvinout do latentní fáze, kdy není klinicky rozpoznatelné.

<<  1 [2

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved