Základní přehled služeb

Spektrum
a popis nabízených služeb

  • rutinní biochemická vyšetření séra (elektrolyty, substráty, pigmenty, enzymy, bílkoviny, spec. proteiny a další), moče a moč. sedimentu (elektrolyty, dusíkaté látky, glukóza atd.), stolice (FOB test) a hematologických parametrů (krevní obraz, diferenciál, koagulace, sedimentace)
  • rutinní a specializovaná imunoanalytická vyšetření (hormony, nádorové markery, kostní markery, protilátky aj.) běžně získaných biologických materiálů (sérum, plasma, moč)
  • screeningová vyšetření vrozených vývojových vad z mateřského séra v I. a II. trimestru těhotenství. Vyhodnocování rizika postižení plodu je programem ALPHA a interpretace výsledků probíhá ve spolupráci s odborným pracovištěm prenatální diagnostiky PREDIKO s.r.o.
  • molekulárně biologická vyšetření genetického materiálu (krev, moč, výtěr, punktát) jsou prováděna pomocí metodik PCR. Je prováděno vyšetření hematologických parametrů, azoospermatických faktorů, stanovení rizikových alel a analýza exogenních patogenů
  • cytogenetická analýza (stanovení karyotypu) z krve a plodové vody pomocí kultivačních metod a vyšetřování pomocí metod fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
  • široké spektrum imunologických vyšetření sérologie (celiakie, potravinové intolerance, antifosfolipidový syndrom, autoimunitní onemocnění), vyšetření metodou nepřímé imunofluorescence (screeningová vyšetření ANA, ANCA, ASCA, ad.) a další specializovaná vyšetření (např. kalprotektin ve stolici)
  • analýza periferní krve a kostní dřeně na průtokovém cytometru, především diagnostika hematologických  a hematoonkologických chorob. Imunofenotypizace lymfocytů
  • alergologická vyšetření – stanovení specifických IgE protilátek, test aktivace bazofilů, vyšetření integrity akrozomu a vzorků endometria pro potřeby IVF
  • histologická a cytologická vyšetření aspirační, cytologie mléčné žlázy, cytologie respiračního, zažívacího, močového systému, vyšetření z tělních tekutin a tělních dutin

  • standardní histologická a imunohistochemická vyšetření bioptických vzorků se provádí v laboratoři, kde je materiál přikrojen, zalit do parafínových bločků a následně zpracován dle daných SOP
  • mikrobiologická a bakteriologická vyšetření – výtěry, sputum a jejich kultivace, infekční sérologie, mykologie, virologie, parazitologie
  • vyšetření pro veterinární účely
  • vyšetření pro samoplátce
  • související služby – odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti
  • bezpečný přístup k výsledkům

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved