• Materiál: periferní krev, antikoagulant heparin

Vyšetřováno u párů s poruchami plodnosti (dysferilita, opakované potraty), při výskytu vrozených vad u pacienta nebo v rodinné anamnéze.

Uchování: 4-8°C, krev nutno zpracovat nejpozději do týdne od data odběru!

Poznámka: není nutno být na lačno


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved