• Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
  • Materiál: krev
  • Jednotka: %

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie.

Indikace: při podezření na hematologickou malignitu, početních nebo populačních změnách v krevním obraze, atypických morfologických nálezech v nátěrech periferní krve nebo dřeně, apod.

 

Vyšetřované znaky:  CD3, CD4, CD5,CD8, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD16, CD19, CD20, CD23, CD34, CD38, CD45, CD56, HLA-DR

Přínos stanovení na průtokovém cytometru:  základní náhled na zastoupení všech důležitých leukocytárních populací, odlišení reaktivních leukocytóz od klonálních, při podezření na klonální či patologickou proliferaci budou doplněna další vyšetření s cílem identifikovat patologickou populaci.

Přístroj/výrobce: Navios / Beckman Coulter

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved