• Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků
  • Materiál: sérum

Test metodou imunoblotu detekuje antigeny vysoce specifické pro myositidy, antisyntetázové a překryvné syndromy, proti nimž jsou namířeny protilátky v séru pacienta; umožňuje detekovat následující autoprotilátky

a-Mi-2 – autoprotilátky proti jaderné helikáze; vzácné, ale vysoce specifické pro myositidy, zvláště dermatomyositidy

a-Ku – autoprotilátky proti proteinu vážícímu DNA; vzácné; vyskytují se u různých autoimunitních onemocnění, s nejvyšší prevalencí u myositid nebo systémové sklerózy

a-PM-Scl100, a-PM-Scl75 -  autoprotilátky proti jaderným polypeptidům; typicky se nachází u pacientů s polymyozitidou nebo dermatomyozitidou a s překryvným syndromem s klinickými projevy systémové sklerózy a polymyozitidy; u pacientů s překryvným syndromem se obvykle vyskytují oba typy protilátek, u pacientů se sytémovou sklerózou obvykle jen a-PM-Scl75

a-Jo-1 – autoprotilátky proti histidyl-tRNA syntetáze; vysoce specifické pro polymyositidu; pacienti s pozitivitou a-Jo-1 obvykle vykazují tzv. antisyntetázový syndrom, který vedle myozitidy zahrnuje obvykle také intersticiální plicní fibrózu, artritidu, Raynaudův fenomén a horečky

a-SRP - autoprotilátky proti ribonukleoproteinovému komplexu; vysoce specifické pro myositidu; jsou markerem nekrotizující myopatie; vyskytují se také u difúzní formy SSc

a-PL7 – autoprotilátky proti threonyl-tRNA syntetáze; vzácně se vyskytující; bývají u různých autoimunitních onemocnění

a-PL12 – autoprotilátky proti alanyl-tRNA syntetáze; vzácně se vyskytující

a-EJ - autoprotilátky proti glycyl-tRNA syntetáze; vzácné autoprotilátky, diagnostické pro polymyositidy

a-OJ – autoprotilátky proti isoleucyl-tRNA syntetáze; vzácné autoprotilátky, u různých autoimunitních onemocnění, často spojeny se svalovou slabostí

a-Ro-52 – autoprotilátky proti proteinu TRIM21, který je součástí ribonukleoproteinů; přítomny u řady autoimunitních, ale i infekčních onemocnění

Přítomnost autoprotilátek asociovaných s myositidami je asociována s ANA pozitivitou, a to s různými typy fluorescence na HEp-2 buňkách - jemně zrnitou, nukleolární, jejich kombinací nebo cytoplazmatickou.

Poznámka ke stabilitě

vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku

Přístroj/výrobce

Dynablot 44, Canon CanoScan LIDE 120 / Dynex Technologies, Inc.

Doba odezvy

do 14 dní


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved