• Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
  • Materiál: krev
  • Jednotka: %

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie

Indikace: paraproteinemie, podezření na MG z jiných důvodů (kostní léze)

Vyšetřované znaky: CD5, CD10, CD14, CD19, CD20, CD23, CD27, CD34, CD38, CD45, CD56, CD138, HLA-DR

Přínos stanovení na průtokovém cytometru: stanovení umožňuje specifikovat fenotyp plazmatických buněk a rozlišit tak jejich reaktivní vs. klonální zmnožení; odlišení MGUS vs MG; pro diagnostické účely je nutné vyšetření kostní dřeně – vyšetření periferní krve nemůže potvrdit/vyloučit MG

Přístroj/výrobce: Navios / Beckman Coulter

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved