• Materiál: Plná krev
  • Jednotka: %, bb/l

Stanovení základních lymfocytárních populací, včetně CD4+ a CD8+ T-lymfocytů metodou průtokové cytometrie.

Přínos stanovení na průtokovém cytometru:  přímé stanovení lymfocytárních subpopulací (T,B, NK), odlišení reaktivní lymfocytózy od lymfoidních neoplasií

Vyšetřované znaky:  T+B+NK – CD45, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56

Indikace:  lymfocytóza nejasného původu, podezření na poruchy buněčné imunity, při únavovém syndromu, virové infekci apod.

Referenční hodnoty

Věk (roky)

Jednotka

Lymfocyty

CD19+
B-lymfo

CD3+
T-lymfo

CD4+
T
H-lymfo

CD8+
T
C-lymfo

CD3-(16+56)+
NK buňky

0 - 1

%

35 - 60

15 - 39

55 - 75

35 - 60

15 - 35

6 - 26

x 109/l

2,7 - 5,4

0,6 - 3,0

1,7 - 5,0

1,6 - 4,0

0,7 - 3,0

0,15 - 1,0

1 - 7

%

35 - 50

12 - 35

60 - 80

35 - 55

18 - 38

6 - 25

x 109/l

2,7 - 5,4

0,4 - 2,2

1,5 - 4,0

0,9 - 2,8

0,55 - 1,8

0,1 - 0,7

7 - 17

%

30 - 50

10 - 25

60 - 80

35 - 55

15 - 35

6 - 25

x 109/l

2,0 - 4,0

0,25 - 0,6

1,2 - 3,5

0,65 - 2,5

0,35 - 1,3

0,1 - 0,7

Dospělí

%

20 - 42

6 - 15

60 - 80

35 - 55

15 - 35

6 - 22

x 109/l

1,5 - 3,0

0,1 - 0,35

0,9 - 2,5

0,4 - 1,6

0,25 - 1,0

0,1 - 0,5


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved