• Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: nmol/l

SHBG (sex hormone-binding globulin) je nejvýznamnějším transportním proteinem estrogenů a androgenů v krvi a zároveň hlavním faktorem regulujícím jejich distribuci mezi volnou a vázanou formou hormonu.

Stanovení je indikováno při podezření na hyperandrogenní syndrom a při kontrole jeho terapie. U těchto pacientů může být normální nebo jen mírně zvýšený celkový testosteron v plazmě; "volný" testosteron je však zvýšený, protože koncentrace SHBG v plazmě je snížena. Jestliže je nízká koncentrace SHBG spojená s normálními nebo zvýšenými hladinami testosteronu, pak "volný" a na albumin navázaný testosteron je zvýšený. Nadměrná androgenní aktivita by mohla být také zvýšená při normálních hodnotách SHBG, ale při zvýšených hodnotách celkového testosteronu. Případy hirsutismu, při kterém jsou hladiny SHBG i testosteronu normální mohou být klasifikovány jako "idiopatické", zřejmě jako výsledek dysfunkce androgenních receptorů.
Poměr mezi hladinami celkového testosteronu a SHBG, označovaný jako volný androgenní index (FAI) nebo volný testosteronový index (FTI). Tento poměr je přesným ekvivalentem cirkulující koncentrace "volného" (biologicky aktivního) testosteronu. Byla také klinicky dokázána závislost tohoto parametru v průběhu terapie na klinických nálezech.

FTI (%) = [hodnota testosteronu (nmol/l) / hodnota SHBG (nmol/l)] x 100

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott Laboratories

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Interpretace výsledku

Index volného testosteronu (% FTI) nebo index volného androgenu (% FAI):

  Medián 5. percentil 95. percentil
Zdraví muži 41,7 20,4 81,2
Ženy před menopauzou 2,5  0,5 7,3
Ženy po menopauze 2,5 0,6 8,0

Referenční hodnoty

ženy   19,8 – 155,2 nmol/l
muži   13,5  – 71,4 nmol/l

Zvýšené hodnoty

  • zvýšená produkce estrogenů a hormonů štítné žlázy

Snížené hodnoty

  • hyperandrogenní syndrom

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved