• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: µg/l

Nízkomolekulární protein dimerického charakteru S 100 B je exprimován v lidském těle především astrogliálními buňkami, ale také melanomy.

Patří do skupiny proteinů vážících vápník. V současné době je známo již 21 příslušníků rodiny S100. Marker S 100 je využíván při sledování průběhu onemocnění maligním melanomem. Bylo zjištěno, že exprese tohoto markeru je přímo úměrná stupni malignity. Obecně tedy platí, že pokles hodnoty S 100 v séru ukazuje na remisi onemocnění a vzestup naopak progresi. Je popsáno, že stanovení S 100 je využitelné v některých případech také k diferenciální diagnostice vyšetřovaných metastáz. Vzhledem k poměrně krátké době od určení diagnózy k výskytu metastáz může být stanovení S 100 významným vodítkem léčby.

Druhou možností využití tohoto stanovení je diagnostika poškození mozku. S100 je v tomto ohledu popisován jako téměř ideální biochemický marker. Je vysoce specifický pro astrogliální buňky a jeho sensitivita pro poškození mozkové tkáně je velmi vysoká. Svoji citlivostí pro drobná poranění hlavy může převyšovat i CT scan. Po několika hodinách od události zpravidla dochází k postupnému snižování hodnoty S 100 a proto je třeba brát v úvahu časový faktor. Stanovení je využitelné i pro monitorování mozkových příhod nejrůznějšího původu.

 

Přístroj/výrobce

Cobas e801/Roche

Doba odezvy

týden

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Interpretace výsledku

Místní metastázy v lymf.uzlinách   0,120 µg/l
Kůže/metastázy vzdál.lymf. uzlin   0,511 µg/l
Vzdálené/viscerální metastázy   0,759 µg/l

Referenční hodnoty

< 0,105 µg/l


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved