• Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: mIU/l

Inzulin patří mezi proteohormony, který zásadním způsobem reguluje koncentraci plazmatické glukózy prostřednictvím specifického receptoru.

Diabetes mellitus typ 1 (IDDM, juvenilní diabetes) je charakterizován značně sníženou sekrecí inzulinu a necitlivostí nebo sníženou citlivostí na některé stimulans – žádná nebo téměř žádná odpověď na zátěž glukózou.  Diabetes mellitus 2 (NIDDM, diabetes dospělých) je charakterizován hyperinsulinismem a odolností tkání vůči inzulinu na počátku onemocnění. Po několika letech trvání nemoci však hladiny inzulinu poklesnou.  Inzulinom je charakterizován záchvaty hypoglykémie spojenými se značně vysokými hladinami inzulinu. Adenomy často vykazují přehnanou odezvu na libovolnou stimulaci. Nádory, které produkují inzulin vylučují proinzulin v mnohem menší míře než normální beta buňky, tudíž poměr C-peptid/inzulin je nižší.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott Laboratories

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

"Velký lékařský slovník: (Zima T., Mrázová K.) Děti: Laboratorní diagnostika (Zima, T.)"

Referenční hodnoty

dospělí > 15 let
 2,5 - 24,0 mIU/l
 děti  0-15 let l
3,8 - 13,6 mUI/l

Zvýšené hodnoty

  • NIDDM, diabetes dospělých – odolnost tkání vůči inzulinu

Snížené hodnoty

  • IDDM (žádná nebo nepatrná odpověď na stimulaci glukózou)

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved