• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: µg/l (µg/l x 3,49 = nmol/l)

IGF-1 je monomerním polypeptidem, který bývá označován také jako Somatomedin C. IGF-1 je zkratkou z anglického Inzulin Like Growth Factor 1 na základě částečné strukturální podobnosti s insulinem.

IGF-1 je primárně produkován v játrech při působení růstového hormonu jehož je hlavním mediátorem. Až 95 % růstového hormonu cirkuluje vázáno na proteiny, zejména na IGF – BP3. Sekrece IGF-1 nezávisí jenom na účinku růstového hormonu, ale také na výživě. Jeho hladina v krvi je ovlivňována věkem a pohlavím. Z diagnostického hlediska je IGF – 1 přínosným vyšetřením při sledování akromegálií a deficitu růstového hormonu. Jeho výhodou je to, že na rozdíl od sekrece GH, která probíhá pulsně, je jeho hladina v séru dlouhodobě konstantní.

 

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

výrazně závisí na věku (µg/l)

viz níže

Věk od: Ženy Muži
3 měsíce    13,8 – 86,4 µg/l    12,0 – 94,1 µg/l
6 měsíců 50,9 – 92,0 µg/l 11,8 – 94,6 µg/l
1 rok 18,7 - 104 µg/l 11,8 – 96,4 µg/l
2 roky 26,1 - 128 µg/l 13,9 - 104 µg/l
3 roky 34,2 - 155 µg/l 18,9 - 116 µg/l
4 roky 43,2 - 185 µg/l 26,8 - 134 µg/l
5 let 53,0 - 216 µg/l 36,6 - 156 µg/l
6 let 63,6 - 250 µg/l 47,1 - 184 µg/l
7 let 75,0 - 286 µg/l 57,5 - 216 µg/l
8 let 87,3 - 324 µg/l 67,5 - 254 µg/l
9 let 99,9 - 363 µg/l 76,9 - 296 µg/l
10 let 112 - 398 µg/l 85,7 - 343 µg/l
11 let 123 - 427 µg/l 93,9 - 392 µg/l
12 let 132 - 451 µg/l 101 - 434 µg/l
13 let 140 - 468 µg/l 108 - 467 µg/l
14 let 146 - 480 µg/l 115 - 489 µg/l
15 let 151 - 485 µg/l 120 - 501 µg/l
16 let 154 - 485 µg/l 125 - 503 µg/l
17 let 156 - 479 µg/l 129 - 495 µg/l
18 let 156 - 466 µg/l 132 - 476 µg/l
19 let 155 - 449 µg/l 134 - 450 µg/l
20 let 152 - 429 µg/l 136 - 421 µg/l
21 let 148 - 410 µg/l 137 - 394 µg/l
22 let 143 - 392 µg/l 137 - 370 µg/l
23 let 138 - 375 µg/l 136 - 348 µg/l
24 let 134 - 359 µg/l 135 - 328 µg/l
25 let 130 - 343 µg/l 132 - 310 µg/l
26 let 126 - 329 µg/l 130 - 295 µg/l
27 let 122 - 315 µg/l 128 - 282 µg/l
28 let 118 - 303 µg/l 125 - 271 µg/l
29 let 115 - 292 µg/l 123 - 263 µg/l
30 let 112 - 281 µg/l 120 - 257 µg/l
31 let 109 - 271 µg/l 118 - 253 µg/l
32 let 107 - 263 µg/l 116 - 250 µg/l
33 let 104 - 255 µg/l 114 - 247 µg/l
34 let 102 - 248 µg/l 111 - 244 µg/l
35 let 100 - 242 µg/l 109 - 242 µg/l
36 let 98,3 - 238 µg/l 107 - 239 µg/l
37 let 96,5 - 234 µg/l 105 - 236 µg/l
38 let 94,8 - 231 µg/l 103 - 234 µg/l
39 let 93,1 - 228 µg/l 101 - 231 µg/l
40 let 91,4 - 227 µg/l 98,5 - 229 µg/l
41 let 89,8 - 225 µg/l 96,4 - 226 µg/l
42 let 88,1 - 224 µg/l 94,4 - 223 µg/l
43 let 86,5 - 222 µg/l 92,4 - 221 µg/l
44 let 84,9 - 221 µg/l 90,5 - 218 µg/l
45 let 83,3 - 220 µg/l 88,5 - 216 µg/l
46 let 81,8 - 219 µg/l 86,5 - 214 µg/l
47 let 80,2 - 218 µg/l 84,6 - 211 µg/l
48 let 78,7 - 218 µg/l 82,6 - 209 µg/l
49 let 77,2 - 217 µg/l 80,6 - 207 µg/l
50 let 75,7 - 215 µg/l 78,7 - 205 µg/l
51 let 74,3 - 214 µg/l 76,7 - 203 µg/l
52 let 72,8 - 212 µg/l 74,8 - 201 µg/l
53 let 71,4 - 210 µg/l 72,8 - 200 µg/l
54 let 70,0 - 207 µg/l 70,9 - 198 µg/l
55 let 68,6 - 204 µg/l 68,9 - 196 µg/l
56 let 67,3 - 201 µg/l 67,0 - 195 µg/l
57 let 65,9 - 198 µg/l 65,3 - 194 µg/l
58 let 64,6 - 194 µg/l 63,7 - 193 µg/l
59 let 63,3 - 190 µg/l 62,3 - 192 µg/l
60 let 62,0 - 186 µg/l 61,1 - 191 µg/l
61 let 60,7 - 182 µg/l 60,0 - 190 µg/l
62 let 59,5 - 179 µg/l 59,2 - 189 µg/l
63 let 58,3 - 176 µg/l 58,5 - 188 µg/l
64 let 57,3 - 173 µg/l 57,9 - 188 µg/l
65 let 56,3 - 170 µg/l 57,4 - 187 µg/l
66 let 55,5 - 168 µg/l 56,8 - 186 µg/l
67 let 54,8 - 166 µg/l 56,3 - 186 µg/l
68 let 54,2 - 164 µg/l 55,8 - 185 µg/l
69 let 53,8 - 163 µg/l 55,2 - 185 µg/l
70 let 53,5 - 162 µg/l 54,7 - 185 µg/l
71 let 53,3 - 161 µg/l 54,1 - 184 µg/l
72 let 53,2 - 160 µg/l 53,6 - 184 µg/l
73 let 53,2 - 160 µg/l 53,0 - 184 µg/l
74 let 53,3 - 160 µg/l 52,4 - 184 µg/l
75 let 53,5 - 160 µg/l 51,9 - 184 µg/l
76 let 53,7 - 161 µg/l 51,3 - 184 µg/l
77 let 54,0 - 162 µg/l 50,7 - 184 µg/l
78 let 54,3 - 163 µg/l 50,2 - 184 µg/l
79 let 54,7 - 164 µg/l 49,6 - 184 µg/l
80 let 55,1 - 166 µg/l  

Zvýšené hodnoty

  • akromegalie

Snížené hodnoty

  • deficit růstového hormonu (GH)

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved