• Druh veličiny: Čas
  • Materiál: Plazma
  • Jednotka: s

Trombinový test postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin.

Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách nebo jako poměr časů testované plazmy a plazmy normálu. Prodloužení časů je nejčastěji u kvalitatilních a kvantitativných poruch fibrinogenu, u poruchy štěpení fibrinogenu trombinem, v přítomnosti heparinu, FDP.

 

Přístroj/výrobce

Sysmex CA 1500/Siemens

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

14 – 21 s

Zvýšené hodnoty

  • hypofibrinogémie
  • afibrinogémie a dysfibrinogémie
  • u DIC ve fázi hypokoagulace
  • přítomnost antitrombinů
  • hyperfibrinolýza
  • fyziologicky u novorozenců
  • léčba heparinem

Snížené hodnoty

  • v hyperkoagulační fázi diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC)

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved