• Druh veličiny: Objemový podíl
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: Bezrozměrné číslo

Trombokrit neboli destičkový hematokrit nás informuje o tom, jakou část objemu v celkovém objemu systému zaujímají destičky. Význam má stanovení trombokritu (na automatickém hematologickém analyzátoru) v plné krvi. Zvýšené hodnoty se nacházejí u trombocytóz a makrotrombocytů, snížené u trombocytopenií a mikrotrombocytů.

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

0,12 – 0,35


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved