• Druh veličiny: Relativní směrodatná odchylka výběrová
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: %

Objemová variabilita trombocytů (PDW) neboli šíře distribuce destiček reprezentuje šíři histogramu krevních destiček podle jejich objemu. PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů.

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

> 15 let 12,0 – 21,0 %


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved