• Druh veličiny: Relativní směrodatná odchylka výběrová
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: %

Objemová variabilita erytrocytů (RDW) neboli šíře distribuce erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

 

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

0 – 15 let   10,0 – 15,2 %
> 15 let   11,5 – 14,5 %


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved