• Materiál: periferní krev, antikoagulant heparin

Při vyšetření osob, které často přicházejí do styku s mutagenními látkami či jinými genotoxickými faktory.

Uchování: 4-8°C, krev nutno zpracovat nejpozději  do týdne od data odběru!

Poznámka: není nutno být na lačno


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved