• Materiál: choriové klky

Vyšetřováno při zvýšeném riziku výskytu vrozených vývojových vad plodu způsobeném chromozomálními aberacemi (pozitivní biochemický screening u těhotné, vyšší věk těhotné, UZ nález u plodu).

Uchování: při pokojové teplotě, nutno dopravit do laboratoře co nejdříve po odběru

Poznámka: není nutno být na lačno


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved