• Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Materiál: Sérum
 • Jednotka: mmol/l

Sodné ionty jsou hlavními extracelulárními kationty, mají vliv na osmolalitu plazmy. Změny v koncentraci Na+ často odrážejí změny metabolismu vody (ne sodných iontů). Hyponatremie pod 130 mmol/l svědčí pro hyperhydrataci.

Přístroj/výrobce

Alinity, Architect/Abbott, Cobas/Roche

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Orientační rozmezí hodnot (Průša R. a kolektiv)

Referenční hodnoty

0 – 4 týdny
4 týdny – 1 rok
1 – 15 let
> 15 let
133 – 146 mmol/l
139 – 146 mmol/l
138 – 145 mmol/l
136 – 145 mmol/l

Zvýšené hodnoty

 • dehydratace
 • excesivní přívod soli (intoxikace NaCl u kojenců, infuze)
 • vliv léků (ATB, TTC, Spirolakton)
 • zvýšená zpětná resorpce tekutin (poruchy sekrece ADH, hyperaldosterismus)
 • diabetes insipidus
 • nefrotický syndrom
 • jaterní insuficience
 • poškození hypotalamu( vč. traumatického)

Snížené hodnoty

 • nekompenzovaná ztráta – zvracení
 • průjem
 • pocení
 • renální ztráty – polyurie
 • diuretika
 • (furosemid, thiazidy)
 • diabetická acidóza
 • hypokorticismus
 • adrenogenitální syndrom
 • zvětšení ETC (intoxikace vodou, pneumonie a těžká infekce)
 • respirační alkalóza

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved