Seznam aktualizací laboratorní příručky

Verze:   v03
Platnost od:   11.10.2019
Popis aktualizace/změny:   Změna metodiky pro stanovení protilátek proti gliadinu ve třídě IgA a IgG
Doplnění nového vyšetření: Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) 
 
Navrhl:   RNDr. Burešová Ivana, Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v02
Platnost od:   16.9.2019
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření v sekci "Průtoková cytometrie a imunologie"
 • Anti-GBM IgG
 • a-MCV IgG
 • Anti-SS-A/Ro IgG
 • Anti-SS-B/La IgG
 • Protilátky proti vnitřnímu faktoru
 • AMA-M2
 • APCA, Protilátky proti parietálním buňkám
 • MYO – profil
 • RF IgA
 • RF IgG
 • RF IgM
 • SS – profil
 • Tryptáza
Navrhl:   RNDr. Burešová Ivana
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v01
Platnost od:   17.6.2019
Popis aktualizace/změny:   Nová LP Vaše laboratoře
Provedl:   Manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved