Konzultační činnost laboratoře

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Konzultanti - biochemie

 

Konzultanti - hematologie

 • MUDr. Milan Pacejka garant odbornosti č. 818
  pacejka [AT] volny [DOT] cz
  Telefon: 577 212 777
 • RNDr. Ivana Burešová vedoucí laboratoře průtokové cytometrie a imunologie
  buresova [AT] vaselaboratore [DOT] cz
  Mobil: 602 638 856
 • RNDr. Václav Malínek vedoucí laboratoře klinické biochemie a hematologie
  malinek [AT] vaselaboratore [DOT] cz
  Mobil: 602 542 214
 

Konzultanti - imunochemie

 

Konzultanti -  mikrobiologie a serologie

 

Konzultanti - bioptická a cytologická patologie

 • MUDr. Pavel Salajka vedoucí laboratoře BIOS
  salajka [AT] vaselaboratore [DOT] cz
  Telefon: 575 570 132
 

Konzultanti - molekulární biologie a cytogenetika

 

Konzultanti - průtoková cytometrie a imunologie

 

Konzultanti - odběry krve, logistika

 


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved