Důležité - prosím čtěte !!!

Vážení klienti odběrových místnosti Vaše laboratoře s.r.o.,

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací, týkající se šíření infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem. Jak jste jistě zaznamenali v médiích, současná situace začíná být velmi riziková také v Evropě a z tohoto důvodu se na Vás obracím s následující žádostí. 

V době od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 proběhly ve Zlínském kraji a některých dalších regionech jarní prázdniny. Řada z Vás odjela v této době na zahraniční dovolenou a není vyloučeno, že někteří i přímo do rizikových oblastí (např. severní Itálie - více aktuálních informací např. na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz ). Chci Vás tímto požádat, pokud jste tyto rizikové oblasti navštívili vy nebo někdo z vašeho bezprostředního okolí, abyste vaši návštěvu našich odběrových místností odložili minimálně o 14 dní. 


V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění jako je nachlazení, rýma, horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel, bolesti kloubů a svalů, zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112. Operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.
(zdroj : https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/algoritmus-3-covid19-03032020-101137.pdf)

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19)

Postup a chování občanů ČR při návratu z Itálie se řídí nařízením vlády, které bylo vydáno 6.3.2020 a které si můžete přečíst zde http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

Děkuji za pochopení, vaši ohleduplnost a zodpovědnost. 

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
jednatel společnosti Vaše laboratoře s.r.o.      

 

  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved