SARS-CoV-2 S1/S2 IgG a IgM využívá technologie chemiluminiscenční imunoanalýzy (CLIA) ke kvantitativnímu  u IgG  a kvalitativnímu stanovení IgM specifických  protilátek IgG nebo IgM anti-S1 a anti-S2 proti viru SARS-CoV-2 ve vzorcích lidského séra nebo plazmy.

Dostupnost pro rutinní vyšetření: do tří  dnů
Dostupnost pro statim: neprovádí se statimově
Odezva pro rutinní vyšetření: do tří dnů
Odezva pro statim: neprovádí se statimově

Interpretace výsledku

Výsledkový list obsahuje zhodnocení laboratorního nálezu a eventuálně doporučení

Referenční hodnoty

< 12 AU/ml - negativní
12 -15 AU/ml- hraniční
>15 AU/ml- pozitivní


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved