• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: µg/l

Stanovení se používá jako pomůcka při léčbě pacientů se spinocelulárním karcinomem.

SCCA při karcinomu plic:
SCCA je biomarkerem pro nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), zejména typu spinocelulárního karcinomu. SCC plic úzce souvisí s kouřením tabáku, více než jiné typy nádorů plic.

SCCA při rakovině děložního hrdla:
Nejčastějším karcinomem děložního hrdla je SCC; SCCA je biomarkerem volby u tohoto nádoru. Bylo zjištěno, že sérové hladiny SCCA korelují se stádiem nádoru, jeho velikostí, reziduálním nádorem po terapii, rekurencí nebo progresí nemoci a přežitím u pacientek se spinocelulárním karcinomem děložního hrdla.

SCCA při karcinomu hlavy a krku:
Skupina karcinomů hlavy a krku obsahuje biologicky podobné nádory, které se mohou vyskytovat např. na rtech, v ústní a nosní dutině, hltanu a hrtanu. 90 % karcinomů hlavy a krku patří do skupiny SCC a vzniká z epitelu v těchto oblastech. U pacientů s primárními nádory souvisí sérové koncentrace SCCA s postižením uzlin, přičemž u pacientů s metastázami v uzlinách jsou vyšší koncentrace. Vícenásobné analýzy prokázaly, že SCCA je významným nezávislým prediktorem délky období bez známek onemocnění, a hladiny před terapií jsou nezávislým prognostickým indikátorem u pacientů s maligními nádory hlavy a krku.

Přístroj/výrobce

Cobas e801/Roche

Doba odezvy

rutina 24hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 2,3 µg/l

Zvýšené hodnoty

  • Karcinom plic
  • děložního hrdla
  • hlavy a krku
  • benigní onemocnění plic
  • gynekologické choroby
  • renální onemocnění
  • onemocnění kůže a jater

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved