• Druh veličiny: Čas
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: s

Doba krvácení neboli krvácivost je málo citlivý globální test primární hemostázy. Existují nejrůznější varianty (metoda dle Duke, Ivyho, Simplate, Surgicutt, Mielke).

U všech metod obecně měříme dobu, za kterou dojde na kůži v místě standardního vpichu či řezu ke spontánní zástavě krvácení. Prodloužená doba krvácení ukazuje na kvalitativní nebo kvantitativní poruchy trombocytů, von Willebrandovu chorobu, poruchy cévní stěny.

 

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

> 18 let.  120 – 300 s

Zvýšené hodnoty

  • trombocytopatie
  • trombocytopenie
  • Willebrandtova choroba
  • poruchy cévní stěny

Snížené hodnoty

  • DM
  • ateroskleróza
  • hyperlipoproteinémie

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved